publikacje

 1. Rozmowa w Radiu Wrocław na temat budownictwa w Sudetach
 2. Wybrane problemy rewitalizacji i adaptacji zabytkowych obiektów użyteczności publicznej w uzdrowisku – studium przypadku – na przykładzie Domu Zdrojowego i stacji kolejowej w Lądku-Zdroju.
 3. Procesy degradacji obszarów wiejskich pogranicza kłodzkiego w latach 1945-1956 na przykładzie Wójtowic w gm. Bystrzyca Kłodzka Degradation processes of rural cottages in the Klodzko’s borderline area in Sudety mountains in the period 1945-1956 on the example of Wojtowice village / Zbigniew Tyczyński. W: Habitaty: reaktywacja małych społeczności lokalnych = Habitats: reactivation of small local societies / pod red. Zbigniewa Bacia. Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2016. s. 64-76
 4. Konstrukcja ryglowa na obszarze ziemi kłodzkiej występowanie – współczesne interpretacje – zasadność stosowania/ XVI Polsko-Niemiecka Konferencja i podróż studyjna  „Architektura ryglowa – wspólne dziedzictwo ANTIKON 2015”, Szczecin, 21-23.09.2015 r.
 5. Z zagospodarowania turystycznego Wójtowic: Freirichterei – Warta – Wataszka / Zbigniew Tyczyński. W: Społeczeństwo w przestrzeni gór w XIX i XX wieku / red. nauk. Tomasz Przerwa [i in.]. Wrocław : Studio Ergiebe, 2015. s. 128-137
 6. Letnia Szkoła Architektury na ziemi kłodzkiej = Sommerschule für Architektur im Glatzer Land = Summer School of Architecture in the Klodzko Land / Zbigniew Tyczyński. Zeszyty Muzeum Ziemi Kłodzkiej. 2015, nr 13, s. 223-229
 7. Dom sudecki mikroregion kłodzki : szlak architektury regionalnej ziemi kłodzkiej / Zbigniew Tyczyński. Bystrzyca Kłodzka: Bystrzyckie Towarzystwo Górskie, 2014
 8. Akupunktura wokół miasta – Letnia Szkoła Architektury „Góry Bystrzyckie 2013” / Zbigniew Tyczyński. W: Akupunktura miasta : Dolnośląski Festiwal Architektury DoFA’ 13 [Katalog]. Wrocław : Stowarzyszenie Architektów Polskich. Oddział we Wrocławiu, cop. 2013. s. 64-65.
 9. Badania zmian w krajobrazie kulturowym Kotliny Kłodzkiej / Zbigniew Tyczyński. Przegląd Urbanistyczny. 2013, R. 5, t. 7, s. 98-99
 10. Wystawa powarsztatowa Letniej Szkoły Architektury / Zbigniew Tyczyński. W: Dolnośląski Festiwal Architektury DoFA’ 11 [Katalog]. Wrocław : Stowarzyszenie Architektów Polskich. Oddział we Wrocławiu, 2011. s. 88-89.
 11.  Konkurs architektoniczny pn. „Dom sudecki o cechach architektury regionalnej Ziemi Kłodzkiej” / Zbigniew Tyczyński. W: Konferencja Kłodzko-Orlicka 2009, Bystrzyca Kłodzka, 30.11.2009 : biuletyn. [Kłodzko : Starostwo Powiatowe, 2009]. s. 79-84
 12.  Dom sudecki o cechach architektury regionalnej Ziemi Kłodzkiej : konkurs na opracowanie projektu architektonicznego domu dla jednej rodziny / Warcisław Martynowski, Zbigniew Tyczyński. Studia nad Rozwojem Dolnego Śląska. 2009, nr 3, s. 38-40, [3] fot., 2 rys., bibliogr. 4 poz. ISSN: 1508-7573 IX konferencja Kłodzko-Orlicka, Bystrzyca Kłodzka 30.11.2009. 
 13. Pokłosie konkursu na Dom Sudecki w Kotlinie Kłodzkiej / Zbigniew Tyczyński. Przegląd Urbanistyczny. 2015, R. 7, t. 9, s. 86-86
 14. Ewidencja i ocena utrzymania drzewostanu przy drogach publicznych w gminie Bystrzyca Kłodzka / Zbigniew Tyczyński. Raporty Katedry Architektury Mieszkaniowej, Przemysłowej, Wnętrz, Ruralistyki, Krajobrazu, Sztuk Wizualnych i Systemów Konstrukcyjnych Politechniki Wrocławskiej. 2015
 15. Zbigniew Bać, Anna Jakubińska, Martyna M. Mokrzecka, Joanna Nykiel, Martyna Stasiniewska, Zbigniew Tyczyński: Zmiany przestrzenne w krajobrazie kulturowym obszarów pogranicza w gminie Bystrzyca Kłodzka : XII Letnia Szkoła Architektury : Góry Bystrzyckie 2013 / Zbigniew Bać [i in.]. Raporty Katedry Architektury Mieszkaniowej, Przemysłowej, Wnętrz, Ruralistyki, Krajobrazu, Sztuk Wizualnych i Systemów Konstrukcyjnych Politechniki Wrocławskiej. 2014