Odbudowa dawnego domu gościnnego


Dawniej jedno z największych gospodarstw we wsi, dom gościnny Gasthaus zur Freibaurer Felix Riedel. Po 1945r. gospodarstwo rolne. Do dziś zachowała się część murowana budynku głównego, która w latach 70 XX w. została wyremontowana i adaptowana na funkcje mieszkalne.

W pierwszej dekadzie XXI w. gospodarstwo ulegało sukcesywnej dewastacji. Rozebrano stodołę, budynek opuszczono pozostawiając w katastrofalnym stanie technicznym.

Obecnie planowana jest odbudowa gospodarstwa oraz przywrócenie dawnych funkcji domu gościnnego.