Dostosowanie obiektu hotelowego do architektury regionalnej na obszarach chronionych ziemi kłodzkiej

Budowa zespołu budynków apartamentów hotelowych w Białej Wodzie

Opracowanie wykonane w 2019 r. na zlecenie Towarzystwa Urbanistów Polskich w ramach procedowanych uzgodnień oceny oddziaływania na krajobraz miało na celu ocenę możliwości dostosowania nowo projektowanego obiektu do cech architektury regionalnej występującej w Sudetach, ze szczególnym uwzględnieniem ziemi kłodzkiej i pogranicza kłodzko-czeskiego. Proponowane rozwiązania zamienne dotyczyły przeprojektowania, na podstawie przekazanych wizualizacji, detalu i elewacji obiektu, bez ingerencji w projekt w rozumieniu zmian istotnych, zachowując charakterystyczne parametry i wielkości przekazane w wytycznych od Inwestora.