Rekonstrukcja gospodarstwa w Wójtowicach

Koncepcja rekonstrukcji budynku oraz stodoły

Stowarzyszeniu „Wójtowice powrót do przyszłości” przyświeca cel reaktywacji górnej części wsi, której malowniczo skupiona przy strumieniu zabudowa łańcuchowa  pięła się niegdyś, aż do jego źródła na wysokości ponad 800 m n.p.m. Obecnie pozostało tutaj raptem kilka budynków, w tym cudem ocalały po powojennej zawierusze majątek dawnego Wolnego Sędziostwa (obecnie DW „Wataszka”).  Jednym z pomysłów na ożywienie tego obszaru jest odbudowa dawnego gospodarstwa rodziny Pautsch, z przeznaczeniem budynku na cele kulturalne i edukacyjne związane z upowszechnianiem wiedzy zarówno o codziennym życiu i obowiązkach dawnych mieszkańców wsi kłodzkiej, jak również ich tradycjach kulinarnych. Moim udziałem w przedsięwzięciu było wykonanie inwentaryzacji fundamentów (co wymagało prac niemal archeologicznych) oraz wykonanie koncepcji rekonstrukcji budynku mieszkalnego.

Budynki zagrody Pautsch, zdjęcie sprzed 1945r.

Makieta

Prawdziwą sensacją okazało się natrafienie na makietę budynku. Znajduje się ona w zbiorach rodziny, która przez krótki czas po wojnie tu mieszkała. Dzięki uprzejmości właścicieli udostępniono ją nam na miejscu, w celu wykonania pomiarów i zdjęć. Makieta stanowi cenne źródło informacji o tutejszych budynkach, zarówno, m in. detalach i kolorystyce.

Makieta budynku. Wykonana prawdopodobnie około lat 20 XXw., Różni się od archiwalnego zdjęcia budynku, gont został w późniejszych latach przykryty blachą. Charakterystyczne lukarny „wole oczy” zastąpione większą lukarną nad wejściem, jej fragment widoczny jest na zdjęciu. Ołówkiem dopisany ówczesny numer administracyjny budynku.

Prace inwentaryzacyjne

Kolejną niespodzianką jest dość dobrze zachowana piwniczka. Składa się, z dwóch kamiennych sklepień, z których jedno dobudowane jest prostopadle do drugiego. Po odkopaniu fundamentów ukazał się pełen obrys budynku. częściowo posadowionego na kamiennej podmurówce, częściowo na cokole ceglanym.

Prace projektowe – warianty rozwiązań